Offentlig tjenestepensjon under press!

Nå er pensjonene til oss fra offentlig sektor under press. Jo flere medlemmer, jo sterkere stemme har vi for å ivareta våre opparbeidede rettigheter!

Landsforbundet for offentlege pensjonister (LOP) er en politisk nøytral organisasjon for alle tidligere ansatte i offentlig sektor. Det gjelder både de som har vært ansatt i kommune, fylkeskommune og i staten.

Felles for disse er at man har hatt en lavere lønn enn ansatte i privat sektor. Årsaken til dette lønnsgapet har ofte vært framtidig pensjon. Nå er pensjonen til alle i offentlig sektor under press. LOP er den eneste organisasjonen som tar denne saken på fullt alvor og som jobber aktivt for å opprettholde vilkårene for den offentlige tjenestepensjonen.

LOP er høringsinstans til departementene og vi har drøftingsrett i trygdeoppgjørene som skjer i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettene. I det siste trygdeoppgjøret hadde LOP vellykkede møter med alle sentrale partier, dette medvirket sterkt til et positivt resultat for pensjonistene.

LOP har gratis rådgivning til medlemmene om pensjon og arv/skiftesaker. Vi har også enkeltpersoner som setter seg inn i relevante saker som kommer fra regjeringen og Stortinget. Alle medlemmer får tilsendt vårt medlemsblad fire ganger i året, her er det mye godt og nyttig stoff for deg som er pensjonist fra offentlig sektor.

LOP også har lokallag mange steder i landet, med faglig, kulturelt og sosialt fellesskap. Se oversikt over våre lokallag her: https://lop.no/lokallag

 

alt

«LOP vil fortsette å jobbe for at pensjonene skal følge lønnsutviklingen for yrkesaktive, og ikke avkortes på grunn av levealder,  og at ektefeller heller ikke får 10 prosent avkorting i grunnpensjonen». 

Rannveig Bærheim, styreleder i LOP

 

alt

«Eit stort og sterkt LOP vil hindra politikarane å gjera noko med pensjonane som er til ugunst for alle offentleg tilsette».

Nils Mæhle, nestleder i LOP

 

LOP er på ballen!
Pensjonsreformen fra 2011 skal evalueres. LOP er svært aktive i denne saken, og har fått fullt gjennomslag for at våre synspunkter må bli hørt. Nettopp det kan få stor betydning for alle oss med offentlig tjenestepensjon. HER kan du lese mer om hvordan vi arbeider med denne saken.

 

 

Meld deg inn i dag, og bli med på laget! 
Du finner skjema for innmelding HER.

alt

bigstock-Subscription-Membership-Icon--389995798.jpg
@