Positive til nasjonal kjernejournal

10. april 2013

LOP har inngitt en positiv høringsuttalelse om en digital journal for norske innbyggere.

Norske myndigheter ønsker å innføre det man har valgt å kalle en nasjonal kjernejournal. Her skal alle journalopplysninger fra ulike leger, sykehus osv. lagres ett sted. Dette foreslås for å lette samhandlingen mellom ulike aktører i helsetjenesten og for å spare ressurser.

Gjennom en nasjonal kjernejournal vil behandlerne få tilgang til informasjon om pasientens legemiddelbruk, legemiddelallergier og annen vesentlig informasjon.

I henhold til forslaget vil pasienter vil få innsyn i opplysningene og rett til å reservere seg fra registrering i nasjonal kjernejournal.

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er positive til forslaget om en digital journal. «En innbygger – en journal». Eldre mennesker som vi pensjonister er, har ofte flere sykdommer samtidig og som blir behandlet på forskjellige nivåer i helsevesenet. Eldre pasienter bruker også mange forskjellige medikamenter samtidig og det kan være vanskelig å holde oversikten.  Dersom kjernejournal-opplegget lykkes, kan det gi et fantastisk materiale til å forstå pasientene bedre og man vil være i stand til å gi en sikrere behandling.

Dette skriver LOP i sin høringsuttalelse, les hele uttalelsen HER Du kan også lese mer nasjonal kjernejournal HER på Helsedirektoratets sider.

@