INVITASJON TIL ÅRSMØTE 2020

LOP Gjøvik og Omland avvikler sitt årsmøte torsdag 27. februar kl. 12.00 på Viken Musikkfolkehøyskole, Gjøvik.

Program med saksliste:

 1. Leder ønsker velkommen
 2. a.  Konstituering av årsmøte (valg av dirigenter, 2 referenter, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, 2 til tellekorps)
 1. Årsmelding, revidert regnskap, budsjett som alle legges fram på møtet
 2.  Valg av:
 • Leder for ett år
 • 2 styremedlemmer for 2 år
 • 3 varamedlemmer for 1 år
 • 2 revisorer for 1 år pluss vara
 • Valg-komité for 1 år (3 medlemmer + 1 varamedlem)
 1. Innkomne saker

Saker som ønskes behandlet på møtet, bes meldt skriftlig til styret ved leder senest 2   uker før årsmøtet til Kjell Mellemberg, Nerbyvn.18, 2819 Gjøvik /kaabeem@online.no, 611 80898/48288924

 1. Bevertning (kaffe/te, snitter, marsipankake) – kr 150- pr person (inkl. lokalleie)
 2. Åre-salg (Ta gjerne med en gevinst)
 3. Allsang
 4. Kjell Mellemberg leser HC Andersen
 5. Fellessang til avslutning: La oss leve for hverandre

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2020

 

Med hilsen på vegne av styret

Kjell Mellemberg,

leder