Lederens hjertesukk

Dette har vært en tung høst. Oppslutningen fra medlemmene om våre aktiviteter har sunket katastrofalt. På ingen av medlemsmøtene eller på vår høsttur har det vært over 10 medlemmer til stede. Losjemøter og Pensjonistuniversitet prioriteres. For i det hele tatt å få få avviklet arrangementene har vi måttet la de være åpne også for personer som ikke er medlemmer hos oss. 

Det medførte at vi så vidt fant det forsvarlig å gjennomføre dem. Medlemsmøtet i oktober måtte vi avlyse fordi flertallet i styret ikke hadde ork til å jobbe med det. Vi håper nå at det blir mulig å gjennomføre november-møtet og julemøtet. Det ser derfor ut at det går mot en avvikling av LOP Gjøvik og Omland. Det er trist, for lokallagene er et viktig element i i å gjøre LOP levedyktig. Årsmøtet i februar vil avgjøre lokallagets skjebne.

@