LOP GJØVIK OG OMLAND - HVA NÅ?

I over et halvt år har vi satt møtevirksomheten på vent på grunn av koronasituasjon.  Dette skyldes at vi alle er i en utsatt gruppe i forhold til korona og noen mer enn andre.  Først nå 1. oktober var styret samlet til sitt første styremøte siden vi tok pause i mars.

Det første vi måtte ta stilling til er om vi ønsker å starte opp igjen nå i løpet av oktober. På grunn av usikkerheten omkring hvilket møtelokale vi vil få på Viken Musikkfolkehøyskole i forhold til at Hobbyaktivitet er tema for dette møtet, besluttet vi å droppe oktobermøtet. Vi vurderte det også  slik at situasjonen fortsatt er så utrygg at vi vil se an oppstart til november-møtet. Da vil vi besøke Diakonihuset i Engehaugen kirke der diakonene vil få ansvar for hele opplegget, men bortsett fra at vi tar tid til utlodning og til allsang dersom det er praktisk mulig.

Vi holder åpent for at vi kan avvikle vårt julemøte, men vi ønsker ikke å ta stilling til dette nå. Vi vil se an koronasituasjonen og komme tilbake til dette senere.

Vi håper at dere har en så god tid som mulig mens koronaen herjer, at dere har gode sosiale samvær med familie, slekt og venner og får god hjelp fra de samme.

Vi vil ønske dere alt godt i tiden som kommer og vær ikke redd for å ta kontakt med oss når du har behov.

Varme hilsener fra Kjell

@