LOP Gjøvik og Omland starter opp igjen

Etter to år med korona og siden forrige årsmøte, vil vi nå atter invitere til et årsmøte. Tirsdag 29. mars vil vi samles i i Friviligsentralen til Årsmøtet i LOP Gjøvik og Omland 2022. Invitasjon, faktura for medlemskontingent og vervebrosjyre er allerede sendt pr post. Vi håper at smittefaren da er redusert til et minimum. Vi vil uansett sørge for at munnbind og antibac er tilgjengelig for dem som måtte ønske det.

I de to årene som har gått har vi gjort sporadiske forsøk på å komme i gang igjen. Styret har hatt sine møter under pandemien i perioden 2020- 2022, totalt 9. Sommeren 2021 var vi samlet for å legge planer for høsten. Starten var da også lovende med en flott høsttur til vår nabo Ringsaker på den andre sida vi Mjøsa.

Der besøkte vi den fasinerende gården Hoel, vakkert beliggende nær Tingnes og den største i denne delen av Ringsaker, med en digitalisert og teknologisk gårdsdrift. På tilbaketuren la vi veien innom Ringsaker kirke der en engasjert ansatt, Roger Andreassen, gav en grundig orientering om kirkens historie og spesielle gjenstander av kirkens inventar.

Som en avslutning på året 2021 ettersom Julemøtet måtte avlyses på grunn av koronaen, hadde vi en inspirerende ettermiddag i Diakonhuset i Engehaugen, kirke, der dyktige medarbeidere, diakon Kari Kari Korslien og organist Christian Sporild, gav en grundig orientering om arbeidet der. Dessverre var oppslutningen nær smertegrensen.

Når vi legger årsmøtet til en tirsdag, er det for å møte ønskene fra våre medlemmer i Vestre Toten. Vi har også blitt medlem av institusjonen Frivilligsentralen, noe som betyr at vi ikke trenger å betale leie for lokaler. Vi vil også bruke tirsdag som møtedag for våre medlemsmøter resten av året.

Med en viss nedgang i medlemstallet er det viktig at den enkelte av oss tar kontakt med personer vi kjenner og som nå har blitt pensjonister og forteller om LOP og medlemsmøtene våre enten ved å ta en telefon eller invitere til en kopp kaffe. Det er viktig med en foryngelse av laget ikke minst i forhold til rekruttering til styret og ledervervet.

Styret i LOP Gjøvik og Omland har på ingen måte lagt inn årene, men vil fortsette å invitere til medlemsmøter og sosialt fellesskap.

Kjell Mellemberg,
Leder, LOP Gjøvik og Omland

@