Referat fra årsmøtet 2022

Her kan du lese referat fra årsmotet 29. mars 2022. 

@