Referat fra medlemsmøtet 19. september

Her kan du lese referatet fra vårt medlemsmøte den 19. september. På møtet deltok Torild Ofstad, leder av LOPs sentralstyre.

GJØVIK OG OMLAND LOKALLAG

AV LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 19.09.2019 KL. 12 – 14.30

PÅ VIKEN MUSIKKFOLKEHØGSKOLE

 

Til åpning

Leder Kjell Mellemberg ønsket velkommen, 18 personer til stede.

Vi er i september, etter latin den 7. måned, minnet Kjell oss på i poetiske vendinger.

Om årstidens særegenheter, med høstmarked, med tid for å håve inn silda.

Vi sang om Norge vårt Norge.

 

Hovedsak i dag – Vi må passe på pensjonen vår

Vår gjest Torild Ofstad, leder av LOPs sentralstyre, ble ønsket særlig velkommen. Sitt tillitsverv som leder siden 2015 ville hun beskrive som meningsfullt. – Men situasjonen for oss pensjonister er blitt «hardere», sa hun. Vi må passe på pensjonen vår. Siden pensjonsforliket i 2011 er vi blitt avspist med reduserte tillegg i.f.t. reallønnsveksten, idet vi får reduserte tillegg ved hvert oppgjør. Det går også utover vår tjenestepensjon. Vi må få en regjering som hører på oss. Vi må sette fram hørbare krav for drøfting av statsbudsjettet, understreket vår leder.

 

Tjenester på kommune- og fylkeplan

Her ligger en viktig del av vår velferd for eldre. Kommunene får ansvar for stadig flere tjenester, som blir tatt hånd om avhengig av økonomi.

LOP flagger krav om gratis tannhelse. Og gratis mammografi for aldersgruppen over 70 år.

 

Eldreråd

vil være en nyttig arena for oss hvor vi kan fremme og drøfte våre interesser og prioriteringer.

Etter årets kommunevalg ligger retningslinjer for hvordan vi som organisasjon skal fremme forslag til medlemmer av råd, se valgresultater.no.

LOP vil søke om kursmidler for regional kursing av medlemmer for eldreråd.

Torild Ofstad ber oss ta vare på mulighetene vi kan ha for påvirkning.

 

Andre saker å fronte for LOP

Hovedstyret arbeider med høringer på for oss aktuelle områder.

For vårt Landsmøte primo juni kan vi fremme saker vi ønsker å ta opp. Frist for innsending av saker ultimo mars.

Vi må være tydelige på hva vi mener, understreker Torild Ofstad.

 

Etter pause med smørbrød, kake, kaffe te, åresalg og trekning, fikk vi lytte til Klassiske perler fremført av jazzvokalisten Turid Nikolaisen. Et knippe kjente og kjære evergreens, med Lise Sandberg ved pianoet.

 

Valg

Styrets forslag til representant(er) til eldrerådene i Gjøvik og Toten ble tatt opp til drøfting .

For Gjøvik kommune vil vi foreslå til Eldreråd:

Medlem: Ole W. Kavli

Varamedlem: Dagny Liaklev

 

Takk for fremmøtet. Særlig takk til vår leder Torild Ofstad.

Neste medlemsmøte: 17. oktober.

           

Dagny Liaklev, sekretær

 

alt

Leder i LOPs sentralstyre, Torild Ofstad (i midten) deltok på møtet.

@