Referat fra medlemsmøtet 2. mai

Ble som vanlig avviklet på Viken Musikkfolkehøgskole og leder Kjell Mellemberg kunne ønske velkommen til et gledelig godt fremmøte. Han minnet innledningsvis om Gaukemesse – som varsler om at gjøken nå er ventet å komme, mot vår og sommer. Antall medlemmer i salen telte 25 personer.

Stein Villa om tradisjonsmusikk til dagens tema om den store og spennende folkemusikkarven i vårt distrikt.

 

Villa er sentral musikkformidler ved Mjøs-museet, og viktig aktør i Gjøvik Spelmannslag.

Han forteller om sin virksomhet at den omfatter mye besøk, til skoler, til institusjoner, til universitet, til mange ulike fora. Han forteller levende om norsk, vesentlig om lokal tradisjon på område folkemusikk og folkeviser. Om innsamlingsprosjekter. Om et særlig aktivt lokalt spelmannslag. Selv spiller han på mange strenger, og håndterer en stor medbrakt samling instrumenter. Dansedokkene gjorde lykke.

Vår leder takket for en inspirerende formidling med en fredslilje.

 

Kaffemat, loddsalg og trekning

Smørbrød, kaker og mange gilde gevinster.

 

Informasjon

- Leder minnet om sommerturen «Ut i det blå» 20. juni. Det var positiv stemning til at det legges opp til en dagstur med destinasjon i nærmiljøet. Nærmere informasjon vil bli sendt ut.

- Vår hjemmeside på nett er «opp og stå/gå» igjen.

Leders og nestleders referat fra kurs for tillitsvalgte på Meet Ullevål 6. april vil etter hvert bli lagt ut der.

- Lise kan fortelle at Oppland Pensjonistforbund ved leder Per Furseth inviterer oss til å bli med på buss til Oslo 26. mai da forbundet sentralt vil protestere foran Stortinget mot den årelange underreguleringen av alderspensjon.

- Reidunn Torp som er medlem av eldreråd i Vestre Toten, vil gjerne bli avlastet/avløst.

- Vårt lokallag har fått 12 nye medlemmer, som tidligere har vært innmeldt sentralt.

 

Allsangen med med Lise Sandberg ved pianoet fokuserte også på våren.

Leder, avsluttet et vellykket medlemsmøte med å lese Hymne av Einar Skjæråsen.