Referat fra medlemsmøtet 20. september

Lokallaget hadde medlemsmøte/ åpent møte på Øverby Helsesportsenter, Øverbykafeen tirsdag 20. september 2022 kl. 12.00. Tema for møtet var eldre i den digitale verden.

Møtet ble åpnet med at Dagny Liaklev ønsket velkommen, og leste H. Sødals poem Livets Ritardando.

 

Et særlig velkommen til dagens forelesere

*Aasbjørn Pålshaugen, leder av Seniornett Gjøvik

*AnneTone Korshavn King, leder av Gjøvik kommunes prosjekt Digitalt utenforskap

*Karen Aamodt Stampen, leder av Gjøvik kommunes prosjekt kalt Bo lenger heime.

Et trefoldig stafettlag som hver for seg hadde stoff å formidle til mye mer tid enn vi hadde til rådighet. Men tiden de fikk til rådighet, fylte de med aktuell informasjon og gode råd.

Her vil det gis et kortfattet referat av det vi fikk se og høre, og stille spørsmål til.

 

Seniornett Gjøvik vet vi har en mangeårig historie med mangesidig virksomhet. Styre og medlemmer er gjerne å finne på Gjøvik Frivilligsentral. Leder Aasbjørn Pålshaugen beretter om virksomheten, som har rundt 100 medlemmer. Han peker på de mange behov for digital opplæring, for hjelp til nye «oppfinnelser», til nye «verktøy» på stadig nye områder. Han viser til aktivitetsplanen for høsten 2022, som byr på internettkafe, på kurs, på klubbkvelder. Her kan seniorene få påfyll, og hertil kan de henvende seg for støtte og råd når det butter.

Virksomheten drives av et stort antall frivillige.

Det snakkes nå om å etablere flere møteplasser på Gjøvik , for å nå ut til flere.

Seniornett har mye og godt samarbeid med kommunen. Det er nok å ta tak i.

En oppfordring går til oss: Hvorfor ikke starte en datagruppe?

 

Digihjelp i kommunen – gratis datahjelp

Det kommunale prosjekt «Digitalt utenforskap» er blitt «Digitalt innenforskap» sier Anne Tone Korshavn King, som er tilsatt prosjektleder i Gjøvik kommune. Hennes forelesning er knyttet til hvordan vi eldre kan nyttiggjøre oss av/ha nytte av – Digihjelpen!

  -Vi må ikke, men det finnes hjelp til den som vil! er hennes budskap. Hun viser oss et stort repertoar av muligheter til vår nytte. Vi kan velge hva vi vil ha bruk for, sier hun. Og hjelp kan være å finne på Servicetorget, på Biblioteket, på Frivilligsentralen, på kurs, på ulike møtesteder. -Ring gjerne biblioteket for å bestille gratis time for deg sjøl!

Og forresten: Post kan du fortsatt velge å få hente i din gode, gamle postkasse.

  

Bo lenger heime er et særlig konkret prosjekt som Karen Aamodt Stampen leder for kommunen. Hun minner oss på at mange av oss vil være pensjonister 1/3 av livet, med ulike behov!

Hun gir oss nyttige tips og anbefalinger for hva vi bør tenke på:

 - Det vil være nyttig å tilrettelegge vårt bosted så vi kan fortsette å bo heime, i god tid.

 - Det er viktig å ha venner og et sosialt nettverk.

 - I avisen Senior i Gjøvik vises eksempler på hvordan folk har ordnet seg.

 - Det anbefales å besøke Seniormessen som arrangeres over to dager neste uke.

 

Karen Stampen gir eksempler på de mange muligheter for «hva vi kan få levert hjem», av varer, av tjenester, hva som kan være kjekt å ha, kjekt å fylle tiden med.

Hvem vi kan ringe til for hjelp og tvil.

Vi seniorer som satt i salen hørte på, benyttet anledningen til å stille spørsmål.

Hva med muligheter for å få TT-kort, for å komme til og fra?  

   

Innimellom måtte vi finne plass for å innta kaffe, snitter og marsipankake.

De tre foreleserne ble takket med blomst.

Leder Kjell Mellemberg takket for fremmøte. Vi som var møtt opp, kunne takke for et interessant og nyttig program for dagen.

 

 

Dagny Liaklev, sekretær

@