Referat fra medlemsmøtet på Viken Musikkfolkehøgskole 14. november

Leder Kjell Mellemberg ønsket velkommen til vårt novembermøte, med dagens tema «Den viktige klimarollen til skog og trevirke». Vår leder påminte oss om vår historie, om våre forfedres og -mødres gjøren og laden på denne tid av året, om «de gamles» ulike jærtegn, som varslet om en fremtid som de ville kunne forholde seg til. Særlig velkommen til Ola Gram Dæhlen, daglig leder i Skogselskapet i Oppland og hans medfølger May Sylvi Skinnerlien.

La oss skape en fremtid! PLANT ET TRE!

  «Den viktige klimarollen til skog og trevirke» var omslaget for Ola Gram Dæhlens svært aktuelle bildekåseri. Han minnet om at skogselskapet i Oppland har en historie som teller 120 år til neste år. At Gjøvik er bygd på skogen, kunne han knytte til historien. - Vi driver fortsatt med hogst og planting, vi har foryngelsesplikt. Vi skal drive bærekraftig skogbruk. I Biri drives det stor produksjon  av skogplanter. Dæhlen reiser rundt til skolene for «å lære unga, og lærerne med» om viktigheten av å kjenne til kretsløpet, til drivhuseffekten, til målet om å hindre en temperaturøkning på mer enn to grader!

 

14 år for skog i Etiopia

  I Etiopia er problematikken med klimaendringer stor. Og der er det så mye folk! Der har Dæhlens skogselskap  jobbet i 14 år, med å gjenreise skog, med å plante trær rundt gårdene. Det gjelder å øke på, så skogen blir stor nok. Slik at ungene deres kan få en bedre hverdag. Der i landet regner det bare to måneder i året. Men skogen kan lage vann sjøl, om den bare får stå og blir stor nok,  understreker Dæhlen.

 

Lunch, åresalg, allsang, aktuelt som seg hør og bør

LOP-nytt vedr. pensjons-saker.

Forberedelser til julemøte, som er bestemt til torsdag 5. desember kl. 12.30, på Viken Musikkfolkehøgskole. Torvild Sveen vil være kåsør. Nærmere om påmelding og program.

 

Dagny Liaklev, sekretær

@