Referat fra medlemsmøtet på Viken Musikkfolkehøgskole 17. oktober

Leder Kjell Mellemberg ønsket velkommen til møte, med dagens tema «Husflid som hobby». Dagen i dag, sa vår leder, er til minne om Martha i Bibelen, søster av Lasarus. Noe senere, i 1582, var det at pave Gregor 13. innførte sin/vår kalender. I poetiske vendinger ble vi minnet om høstens særegenheter, gjerne knyttet til gamle dagers tenkning. Et minnespenn i tid.

Tema HUSFLID SOM HOBBY

Marit Johanne Aashaug og Grete Refsdal fra Gjøvik Husflidslag gjestet oss. Med gilde lysbilder på skjermen fikk vi sett og hørt om den omfattende virksomhet vårt husflidslag bedriver:

  • i bygningene de har tilhold i, Vårnesbygningen, Nerbystabburet, 2.etasje på kafeen
  • for barn og unge og voksne og vel voksne
  • om husflidsprodukter, brukskunst, veving og sløyd, mat og skinnfell
  • om kurs og arrangementer gjennom hele året.

Der er alle velkomne, på dagtid og/eller på kveldstid. Til og med «kara» stiller opp, med særlig interesse for snekring og dreiing.

En opplevelse å høre om for de mange av oss som ikke har kjent til alt vi til enhver tid kan ha adgang til å delta i, med åpne dører.

 

Folketoner hører historien til

Til allsang hadde Lise Sandberg plukket fram og trykt opp såvel Håvard Hedde som Tulla som var krulla i ulla. Også Syver som sager så mye god ved bidro til stemning med mat- og kaffestund, åresalg og loddtrekning.

 

Egenhendig spikking til nytte

Våre kåsører fra Husflidslaget hadde medbrakt treemner og kniver som vi kunne få bruke til å spikke oss nye smørkniver til våre hjemlige kjøkken. Medbrakt hadde de også kvikk-plaster. Her gikk det for seg, med kyndige grep om knivskaftene. Uten synlige skader. Men mye trespon og flis til opprydding.

19 personer til stede i peisestua

 

Dagny Liaklev, sekretær

@