INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LOP MOLDE OG OMEGN LOKALLAG

Dato: 22. februar 2024 13:00 -

Dato: Torsdag 22. februar 2024

Sted:  Romsdalsmuseet, Krona

Tid:     Kl. 13.00-ca. 15.00 (inkl. tema)

 

Årsmøtesaker: 

1.        Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

2.        Valg av møteleder og sekretær

3.        Valg av 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen

4.        Årsmelding for kalenderåret 2023, se vedlegg

5.        Regnskap for kalenderåret 2023, se vedlegg

6.        Forslag til budsjett for 2024, se vedlegg

7.        Innkomne saker

8.        Informasjon fra styret

9.        Valg, se vedlegg

 

Vedr. Sak 7:

Innkomne saker fra LoP-medlemmene må sendes styret v/sekretæren innen tirsdag 13. februar (epost til lmopstad@gmail.com).

 

Tema på medlemsmøtet 22. februar blir «Presentasjon av Romsdalsmuseet – med noen glimt av Romsdals og Moldes historie» v/museumspedagog Elisabeth Tangen. Dette starter kl. 13.00 før selve årsmøtet tar til.

 

Vel møtt!

Hilsen styret i LoP Molde og omegn v/Liv Marie Opstad, sekr.

@