Årsmøtereferat 2020

Vårt årsmøte fant sted onsdag 26. februar 2020, 29 personer var til stede.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her: 

Dokumenter

@