Meteorologisk Institutts Seniorklubb

Seniorklubben er tilsluttet LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister). Foreningens formål er å samle etatens seniorer til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer m.m. Det blir arrangert lokale møter noen ganger for året, og turer til inn- og utland.

Alle som er eller vil komme til å bli pensjonert fra den meteorologiske etat kan bli medlemmer. Dette inkluderer også ektefeller / samboere. Ektefeller/samboere og ansatte i etaten som ikke ønsker fullt medlemskap, kan bli støtte-medlemmer.

Seniorklubben kan samarbeide med, eventuelt slutte seg til andre seniorgrupper / pensjonistforeninger. Det inkluderer samarbeid med pensjonistforeningene og seniorgrupperinger ved Vervarslinga på Vestlandet, Vervarslinga for Nord-Norge og senior-/pensjonistgrupperinger ved værtjenestekontorene. Seniorklubben kan ikke være tilsluttet faglige eller politiske organisasjoner.

Kontakt lokallaget

Eivind A. Martinsen 
epost: eivindamar@gmail.com

 

Aktuelt

Medlemstreff

Styret tar sikte på å ha et faglig innslag, foredrag eller lignende på møtene. Det er også et ønske om å arrangere en fellestur på ettersommeren eller tidlig høst. Og selvsagt er det mulig å delta på turer i regi av LOP.

Styret

Leder: Eivind A. Martinsen 

Nestleder: Lars Petter Røed

Kasserer: Knut Arne Iden

Styremedlem 1: Jan Inge Hansen

Styremedlem 2: Anne Eriksen

Varamedlem 1: Bruce Hackett

Varamedlem 2: Nils Langgård

Revisor: Åse Moen Vidal

Valgkomite: Inger Nordin og Pål Evensen