Meteorologisk Institutts Seniorklubb Oslo

Seniorklubben er tilsluttet LOP (Landslaget for Offentlige Pensjonister). Foreningens formål er å samle etatens seniorer institutt i Oslo og de nå nedlagte Værtjenestekontorene på Fornebu, Gardermoen og Rygge, til felles arrangementer i form av møter, hyggekvelder, turer m.m. Det blir arrangert lokale møter noen ganger for året, og turer til inn- og utland.

Alle som er eller vil komme til å bli pensjonert fra den meteorologiske etat i Oslo området som nevnt over, kan bli medlemmer. Dette inkluderer også ektefeller / samboere. Ektefeller/samboere og ansatte i etaten som ikke ønsker fullt medlemskap, kan bli støtte-medlemmer.

Seniorklubben kan samarbeide med, eventuelt slutte seg til andre seniorgrupper / pensjonistforeninger. Det inkluderer samarbeid med pensjonistforeningene og seniorgrupperinger ved Vervarslinga på Vestlandet, Vervarslinga for Nord-Norge og senior-/pensjonistgrupperinger ved værtjenestekontorene. Seniorklubben kan ikke være tilsluttet faglige eller politiske organisasjoner.

Kontakt lokallaget

Eivind A. Martinsen 
epost: eivindamar@gmail.com

 

Medlemstreff

Styret tar sikte på å ha et faglig innslag, foredrag eller lignende og på de 4 medlemsmøtene gjennom året som er på kveldstid. Det arrangeres også "måneds tur" som er dags/formiddagsturer som kan være gåtur, museumsbesøk, eller noe annet kulturelt. Disse skal være et lavterskel arrangement, både med tanke på deltagelse og  involveringen fra styret. Månedens tur avsluttes ofres med uformelt kafebesøk. Det er også tradisjon å arrangere en fellestur over flere dager på ettersommeren eller tidlig høst. Og selvsagt er det mulig å delta på turer i regi av LOP.

Styret

Leder: Eivind A. Martinsen 

Nestleder: Lars Petter Røed

Kasserer: Knut Arne Iden

Styremedlem 1: Jan Inge Hansen

Styremedlem 2: Anne Eriksen

Varamedlem 1: Bruce Hackett

Varamedlem 2: Nils Langgård

Revisor: Åse Moen Vidal

Valgkomite: Inger Nordin og Pål Evensen

@