Årsmøtereferat 2024

Vårt årsmøte fant sted 6. mars  2024, 32 personer var til stede.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her: 

Dokumenter

@