Årsmøtereferat 2021

Vårt årsmøte fant sted 3. mars  2021, 23 personer var til stede.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her: 

Dokumenter

@