Årsmøtereferat 2023

Vårt årsmøte fant sted 8. mars  2023, 25 personer var til stede.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her: 

Dokumenter

@