Årsmøtereferat 2022

Vårt årsmøte fant sted 1. mars  2022, 25 personer var til stede.

Hele referatet fra årsmøtet finner du her: 

Dokumenter

@