Årsmøte 30. januar

Dato: 30. januar 2024 12:00 -

Årsmøte 2024, med informasjon fra LOP sentralt.
NB: Saker til årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 05. desember 2023.