Julemøte 5. desember

Dato: 05. desember 2023 11:00 -

Kjersti G. Berg holder foredrag: Israel/Palestina - fra 1917 til i dag - årsaker til konflikt.

Berg jobber på NLA, Norsk Lærerakademi med følgende områder: Mangfold , Menneskerettigheter, Migrasjon, Palestina-Israel, flyktninger og migrasjon i Midtøsten, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), bistand,  Jerusalem, integrasjon i Norge.

alt

@