Julemøte 5. desember

Dato: 05. desember 2023 12:00 -

Prost Erling Kopperud kåserer over tema: Reformasjonen / Martin Luther.