Medlemsmøte 18. oktober (i forbindelse med  Bergen seniorkonferanse 2023)

Dato: 18. oktober 2023 10:00 -

LOP avholder sitt oktobermøte i forbindelse med Bergen seniorkonferanse 2023.

Hovedtema før lunsj:
Demens: utbreiing i dag og mot 2050; kan vi bremsa auken?

Tema etter lunsj:
1) Tannhelse og eldre
2)  Kvinnehelse med vekt på eldre, 
-hjartesjukdomar
          
NB! Møtested er Høgskulen på Vestlandet (HVL) på Kronstad  (Mimes brønn).
Det blir lagt opp til felles lunsj for LOP´s  medlemmer