Medlemsmøte 19. oktober

Dato: 06. oktober 2022 19:00 -

LOP avholder sitt oktobermøte i forbindelse med  Bergen seniorkonferanse 2022

NB! Møtested er Høgskulen på Vestlandet (HVL) på Kronstad  (Mimes brønn).

Det blir lagt opp til felles lunsj for LOP´s  medlemmer