Medlemsmøte 28. mars

Dato: 28. mars 2023 12:00 -

Kjellrun Hiis. Hauge, professor i danning og bærekraft, høgskulen på Vestlandet.
Tema: Danning og bærekraft; -korleis skal barn og unge møte framtida?