Medlemsmøte 6. september

Dato: 06. september 2022 12:00 -

Arne Strand,  forskar v/institutt for fredsforsking (PRIO) og v/Chr. Michelsens institutt:
Tema: Afghanistan – kva no?