Medlemsmøte 7. november

Dato: 07. november 2023 12:00 -

Morten Hammerborg,  professor i historie v/HVL.
Tema: Bergenseren – en historisk analyse.

@