Medlemsmøte 8. november

Dato: 08. november 2022 12:00 -

Yngve Flo, professor i historie og sakprosaforfattar
Tema: Kva klarar kommunen? Historien om arbeidet for å sikre kompetanse og slagkraft i kommune-Noreg.