Årsmøtet 2015

Lokallagsleder Solveig Finsrud ønsket medlemmene og spesielt gjesten, lokallagsleder i Oslo Lillian Saxegaard, velkommen før årsmøtet valgte henne til møteleder.

Dokumenter

@