MEDLEMSTREFF

Det inviteres til medlemstreff onsdag den 08. juni 2022, kl. 12.00.

Møtet avholdes på Kirkesenteret, Skoletorget, 2615 Lillehammer

Det er kaffeservering fra kl. 11.15.

Dag Waaler er invitert til å fortelle/ vise dronevandring langs Mesnaelva.

 

Vel møtt!

Styret